vat-tu-thiet-bi.jpg
Chúng tôi cung cấp vật tư liên quan đến sắt thép, ống cho nghành  tàu biển.
Cung cấp các loại dầu nhớt chính hãng như Idemitsu, Castrol, Bp.
© 2017 TRUNG TÍN Đã Đăng Ký. Thiết Kế GDSS